Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Garvningsindustrien

Garvning omfatter behandling af råmaterialer, dvs. omdannelsen af råhud eller skind, et stof der kan gå i forrådnelse, til læder, et stabilt materiale, og færdiggøre det så det kan anvendes i fremstillingen af en bred vifte af forbrugsvarer.

Garvningsindustrien anvender huder og skind - biprodukter fra kødindustrien og mejerier- der ellers skulle bortskaffes på anden måde, såsom på lossepladser og ved forbrænding. Læder er garvningsindustriens grundlæggende resultat. Det er et industrielt mellemprodukt, der kan anvendes i sektorer senere i produktionsleddet inden for forbrugsvareindustrien. Fodtøj, beklædning, møbler, bil og lædervareindustrier er de vigtigste aftagere af EU's garvningsproduktion.

Fremstillingen af huder og skind skaber også andre biprodukter der kan finde aftagere i adskillige industrisektorer såsom husdyr og dyrefoderfremstilling, fine kemikalier der omfatter fotografi og kosmetik, samt jordforbedring og gødning.

Garvningsindustrisektoren omfattede i 2006 omkring ca. 3.700 virksomheder og skabte en omsætning på €10,6 milliarder. Disse virksomheder beskæftigede ca. 52.000 personer i EU-27. Garverier i Den Europæiske Union er typisk familieejede, små og mellemstore virksomheder. Der er en stærk regional koncentration, og industrien spiller ofte en central rolle i den lokale økonomi, og er derved en fremtrædende vækst- og beskæftigelsesskaber.

Inden for rammerne af den globale konkurrenceevne, gives der særlig opmærksomhed til den europæiske garvningsindustris muligheder og risici i et udvidet EU. Integrationen af nye medlemsstaters læder og garvningsindustri er i gang og vil fremkalde yderligere strukturtilpasninger, ikke mindst på grund af at de nye medlemsstaters vigtigste komparative fordele - lave arbejdskraftsomkostninger - nødvendigvis vil formindskes med tiden.

Garvningsindustrien er en global industri, og EU garvere er meget afhængige af adgang til råmaterialer og eksportmarkeder. Selv hvis EU andel af verdensmarkederne generelt synes at skrumpe med udviklingen af læderindustrien i andre af verdens regioner såsom Asien og Amerikaerne, er EU's garvningsindustri stadig verden største udbyder af læder på den internationale markedsplads.

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden