Cesta

Kožedělný průmysl

Koželužství zahrnuje zpracování surových materiálů, tj. vydělávání surových kůží a usní, které podléhají hnilobě, a jejich přeměnu na vyčiněnou kůži, která je stabilním materiálem, a její následnou další úpravu, aby mohla být použita k výrobě široké škály spotřebních výrobků.

Kožedělný průmysl zpracovává usně a kůže - vedlejší produkty masného a mlékárenského průmyslu - které by jinak musely být zlikvidovány jiným způsobem, např. vyvezením na skládku nebo spálením. Hlavním produktem kožedělného průmyslu je zpracovaná kůže. Jedná se o meziprodukt, který nachází své uplatnění v dalších sektorech spotřebního průmyslu. Hlavními zákazníky zpracovávajícími produkci evropského kožedělného průmyslu jsou výrobci obuvi, oblečení, nábytku, automobilů a koženého zboží.

Při zpracování kůží a usní vznikají také další vedlejší produkty, které nacházejí uplatnění v různých dalších průmyslových odvětvích, jako je např. výroba krmiv pro domácí a hospodářská zvířata, výroba čistých chemikálií pro fotografický a kosmetický průmysl, nebo výroba umělých hnojiv.

V roce 2006 v kožedělném průmyslu působilo 3 700 podniků, které dosáhly celkového obratu ve výši 10,6 mld. EUR. Tyto podniky zaměstnávaly v 27 členských státech EU přibližně 52 000 lidí. Koželužny jsou v Evropské unii většinou rodinnými podniky malé až střední velikosti. Vyznačují se silnou regionální koncentrací a kožedělný průmysl často v místní ekonomice sehrává klíčovou úlohu, protože se významnou měrou podílí na vytváření bohatství a na udržení zaměstnanosti.

Z hlediska konkurenceschopnosti na světových trzích se zvláštní pozornost věnuje příležitostem a rizikům pro evropský kožedělný průmysl v rozšířené Evropské unii. V nových členských státech dochází k integraci koželužských a kožedělných podniků, což vyvolá další strukturální změny; v neposlední řadě proto, že jedna z hlavních komparativních výhod nových členských států - nízké náklady na pracovní sílu - se bude časem snižovat..

Kožedělný průmysl je celosvětovým odvětvím a kožedělné závody v EU jsou velmi závislé na přístupu k surovinám a na exportní trhy. I přes to, že s rozvojem kožedělného průmyslu v jiných regionech světa, např. v Asii a Americe, se celkově podíl EU na světových trzích snižuje, zůstává kožedělný průmysl EU stále největším dodavatelem zpracovaných kůží na mezinárodním trhu.

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku