Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

IKT pre konkurencieschopnosť a inovácie

Sektor informačných a komunikačných technológií (IKT) predstavoval značnú časť HDP a zamestnanosti v EÚ. IKT sú však všadeprítomné technológie a odhaduje sa, že investície do IKT sa podieľali približne polovicou na raste produktivity EÚ v uplynulých rokoch.

Ide o veľmi náročný sektor z hľadiska výskumu a vývoja, ktorý predstavuje asi štvrtinu výskumu a vývoja v EÚ. Tovary a služby v oblasti IKT ako technológie určené na všeobecné účely sú dôležitými motormi rastu produktivity a hospodárskej výkonnosti vo všetkých sektoroch.

IKT umožňujú inovácie procesov a produktov a prostriedky vynaložené na počítačové technológie prinášajú zisky z hľadiska produktivity pracovnej sily, ktoré sú oveľa vyššie než zisky z iných investícií.

Najdôležitejšie témy

  • Key Enabling Technologies English (en)
  • High-Level Expert Group on Key Enabling Technologies English (en)
  • Implementing FRAND standards in Open Source: Business as usual or mission impossible? English (en)
  • ICT Competitiveness Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • ICT Standardisation English (en)

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku