Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

ΤΠΕ για ανταγωνιστικότητα & καινοτομία

Σημαντικό μέρος του ΑΕγχΠ και της απασχόλησης της ΕΕ αποδίδεται στον κλάδο των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ωστόσο, η ΤΠΕ είναι μια πανταχού παρούσα τεχνολογία, ενώ εκτιμάται ότι στις επενδύσεις στην ΤΠΕ οφείλεται περίπου το ήμισυ της αύξησης της παραγωγικότητας της ΕΕ τα τελευταία χρόνια.

Είναι ένας κλάδος με υψηλή ένταση Ε&Α, που αντιστοιχεί στο 1/4 περίπου της Ε&Α της ΕΕ. Ως τεχνολογίες γενικής χρήσης, τα αγαθά και οι υπηρεσίες ΤΠΕ είναι σημαντικοί παράγοντες αύξησης της παραγωγικότητας και των οικονομικών επιδόσεων σε όλους τους κλάδους.

Η ΤΠΕ επιτρέπει την καινοτομία σε διεργασίες και προϊόντα, ενώ τα οφέλη στην παραγωγικότητα των εργαζομένων από τα χρήματα που δαπανώνται στην τεχνολογία πληροφορικής είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τα οφέλη άλλων επενδύσεων.

Κυριότερα θέματα

  • Key Enabling Technologies
  • High-Level Expert Group on Key Enabling Technologies
  • Implementing FRAND standards in Open Source: Business as usual or mission impossible? English (en)
  • ICT Competitiveness Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • ICT Standardisation English (en)

Συμβάσεις και επιχορηγήσεις

Περισσότερες συμβάσεις και επιχορηγήσειςRSS

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση