Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Sjuk- och hälsovårdsindustrin

Samråd om en eventuell ändring av direktiv 89/105/EEG om insyn i läkemedelspriserna och ersättningssystemen

Politikområde 

Näringsliv

Målgrupper

Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Vi vill gärna ha bidrag från berörda myndigheter, ekonomiska aktörer, hälso- och sjukvårdspersonal och intresseorganisationer.

Samrådsperiod

Från 28.3.2011 till 30.5.2011

Syftet med samrådet

EU-kommissionen har inlett en översyn av direktivet om insyn i läkemedelspriser (89/105/EEG). Därför vill vi gärna ha synpunkter från berörda parter för att ta reda på hur vi kan modernisera de gällande EU-reglerna om insyn i prissättning och ersättning för läkemedel.

Medlemsländerna bestämmer själva över sina läkemedelspriser och ersättningssystem. Direktivet antogs 1989 för att underlätta den fria rörligheten för läkemedel i EU och har aldrig ändrats sedan det trädde i kraft. Läkemedelsmarknaden och ländernas strategier för att kontrollera läkemedelskostnaderna har genomgått stora förändringar under de senaste tjugo åren.

Detta samråd ska hjälpa oss att lägga fram förslag, så att direktivet kan fortsätta att uppfylla sina mål under de aktuella förhållandena. Direktivet gäller enbart läkemedel, men vi vill gärna titta på om det dessutom borde omfatta medicinsk utrustning.

Bakgrundsmaterial och andra, angränsande samråd

Kontakt

Ansvarig avdelningGD Näringsliv, Sektorerna för livsmedel, hälso- och sjukvård samt bioteknik
E-postentr-consultation-transpdir@ec.europa.eu
PostadressEuropeiska kommissionen, BREY 10/220, 1049 Bryssel, Belgien

Läs bidragen

Läs bidragen English (en)

Resultatet av samrådet och kommande etapper

 N/A

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida