Navigacijska pot

Zdravstvena industrija

Javno posvetovanje o morebitni spremembi Direktive 89/105/EGS o preglednosti ukrepov, ki urejajo določanje cen zdravil in povračilo stroškov zdravil

Področje(-a) politike

Gospodarstvo

Ciljna(-e) skupina(-e)

V posvetovanju lahko sodelujejo državljani in deležniki. Zaželeno je zlasti sodelovanje ustreznih organov javne uprave, gospodarskih subjektov, zdravstvenih delavcev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu.

Posvetovalno obdobje

Od 28. 3. 2011 do 30. 5. 2011

Cilj posvetovanja 

Evropska komisija začenja pregled direktive o preglednosti 89/105/EGS. Zbrati želi mnenja zainteresiranih strani in ugotoviti, kako posodobiti predpise EU o preglednosti določanja cen in postopkov za povračilo stroškov zdravil.

Določanje cen in način povračila stroškov zdravil sta sicer v pristojnosti držav članic, vendar je EU leta 1989 sprejela direktivo o preglednosti, da bi tako olajšala prosti pretok zdravil v Evropi. Direktiva vse od začetka veljavnosti nikoli ni bila spremenjena, čeprav je v zadnjih dvajsetih let prišlo do velikih sprememb na trgu farmacevtskih izdelkov in pri ukrepih držav glede obvladovanja izdatkov za zdravila.

Na podlagi posvetovanja bo Komisija lažje predlagala pobude, s katerimi bo zagotovila uresničevanje ciljev direktive tudi v današnjem času. Direktiva o preglednosti se zaenkrat nanaša izključno na zdravila. Del posvetovanja je tudi ocena pomena direktive za sektor medicinskih pripomočkov.

Referenčni dokumenti in druga sorodna posvetovanja

Kontaktni podatki

Pristojna službaGeneralni direktorat za podjetništvo in industrijo: Živilska in zdravstvena industrija, biotehnologija
E-nasloventr-consultation-transpdir@ec.europa.eu
Poštni naslovEuropean Commission, BREY 10/220, 1049 Brussels, Belgium

Prikaz prispevkov

Prikaz prispevkov English (en)

Izidi posvetovanja in kaj sledi

 N/A

Povej naprej: FacebookGoogle+LinkedInpošlji prijatelju

Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovnatisni stran