Acest site a fost arhivat la data de 02/02/2015
02/02/2015

Cale de navigare

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Sectorul îngrijirilor de sănătate

Consultare publică referitoare la posibila revizuire a Directivei 89/105/CEE privind transparenţa măsurilor care reglementează stabilirea preţurilor la medicamente şi rambursarea/compensarea costurilor

Domeniu (domenii) politic(e)

Întreprinderi

Grup (grupuri) ţintă

Prezenta consultare se adresează tuturor cetăţenilor şi părţilor interesate, în special autorităţilor naţionale, operatorilor economici, personalului sanitar şi organizaţiilor de interes public.

Perioada consultării

De la 28.03.2011 până la 30.05.2011

Obiectivul consultării

Comisia Europeană iniţiază o revizuire a „Directivei nr. 89/105/CEE privind transparenţa". În acest context, are nevoie de opiniile părţilor interesate pentru a defini modul în care ar putea fi actualizate normele europene în materie de stabilire a preţurilor la medicamente şi de rambursare/compensare a costurilor.

Deşi preţurile la medicamente şi modalitatea de rambursare/compensare a costurilor intră în aria de competenţă a statelor membre, UE a adoptat Directiva nr. 89/105/CEE privind transparenţa pentru a facilita libera circulaţie a medicamentelor în Europa. De la intrarea în vigoare, directiva nu a suferit nicio modificare. În schimb, piaţa produselor farmaceutice şi politicile naţionale în materie de control al cheltuielilor pentru medicamente s-au schimbat considerabil în ultimii douăzeci de ani.

Consultarea îi va permite Comisiei să înainteze propuneri care să adapteze reglementările la contextul actual. În prezent, Directiva nr. 89/105/CEE privind transparenţa se aplică doar în cazul medicamentelor. Consultarea îşi propune, de asemenea, să analizeze cât de oportună ar fi extinderea domeniului de aplicare la dispozitivele medicale.

Documente de referinţă şi consultări conexe

  • Directiva nr. 89/105/CEE din 21 decembrie 1988 privind transparenţa măsurilor care reglementează stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naţionale de asigurări de sănătate.
  • Foaie de parcurs privind evaluarea impactului pdf - 29 KB [29 KB] English (en)

Date de contact

Serviciu responsabil  DG Întreprinderi şi Industrie: Unitatea „Alimente, asistenţă medicală, biotehnologie”
E-mail  entr-consultation-transpdir@ec.europa.eu
Adresă poştalăEuropean Commission, BREY 10/220, 1049 Brussels, Belgia

Publicarea contribuţiilor

Publicarea contribuţiilor English (en)

Rezultatele consultării şi etapele următoare

 N/A

Partajează: FacebookGoogle+LinkedInTrimite pagina unui prieten

Setează pagina la dimensiunea normală a litereiMăreşte dimensiunea literei cu 200%Tipăreşte pagina