Ścieżka nawigacji

Sektor ochrony zdrowia

Konsultacje dotyczące ewentualnej rewizji dyrektywy 89/105/EWG w sprawie przejrzystości środków regulujących ceny leków i zwrot ich kosztów

Obszary polityki 

Przedsiębiorstwa

Grupy docelowe

Do wzięcia udziału w tych konsultacjach zachęca się wszystkich obywateli oraz wszystkie zainteresowane strony. Szczególnie zależy nam na tym, by odpowiedzi udzieliły następujące podmioty: właściwe władze krajowe, przedsiębiorstwa, przedstawiciele sektora opieki zdrowotnej i organizacje interesu publicznego.

Czas trwania konsultacji

Od 28.03.2011 r. do 30.05.2011 r.

Cel konsultacji

Komisja Europejska rozpoczyna właśnie proces przeglądu dyrektywy w sprawie przejrzystości (89/105/EWG). W związku z tym zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania propozycji dotyczących tego, jak można zaktualizować dotychczasowe przepisy UE w zakresie przejrzystości procedur regulacji cen i zwrotu kosztów leków.

Choć o cenach leków i zwrocie ich kosztów decydują poszczególne państwa członkowskie, to jednak w 1989 r. UE przyjęła dyrektywę w sprawie przejrzystości, aby ułatwić swobodny przepływ leków w Europie. Od momentu wejścia w życie dyrektywa ta nigdy nie była zmieniana. W ciągu ostatnich dwudziestu lat bardzo zmieniła się natomiast nie tylko sytuacja na rynku farmaceutycznym, ale i polityka państw członkowskich w zakresie kontroli wydatków na produkty farmaceutyczne.

Wyniki konsultacji pomogą Komisji w opracowaniu konkretnych inicjatyw, dzięki którym dyrektywa nadal będzie spełniała swoje pierwotne założenia. Obecnie dyrektywa w sprawie przejrzystości ma zastosowanie wyłącznie do leków. Poprzez konsultacje społeczne Komisja pragnie stwierdzić, czy korzystne może być objęcie dyrektywą również sektora urządzeń medycznych.

Dokumenty źródłowe i inne, konsultacje o podobnej tematyce

Dane kontaktowe

Dział KomisjiDG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu: Przemysł Spożywczy i Związany z Ochroną Zdrowia, Biotechnologia
e-mailentr-consultation-transpdir@ec.europa.eu
Adres pocztowyEuropean Commission, BREY 10/220, 1049 Bruksela, Belgia

Zobacz odpowiedzi

Zobacz odpowiedzi English (en)

Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania

 N/A

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj