Deze website is gearchiveerd sinds 02/02/2015
02/02/2015

Kruimelpad

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Medische sector

Openbare raadpleging over de mogelijke herziening van Richtlijn 89/105/EEG over de transparantie van maatregelen voor de prijsstelling en vergoeding van geneesmiddelen

Beleidsterrein(en)

Ondernemingen

Doelgroep(en)

Alle personen en organisaties mogen aan deze raadpleging deelnemen. Vooral bijdragen van op dit terrein werkzame nationale autoriteiten, bedrijven, gezondheidswerkers en consumentenorganisaties worden op prijs gesteld.

Raadplegingstermijn

Van 28 maart 2011 tot 30 mei 2011

Doel van de raadpleging

De Europese Commissie wil de Transparantierichtlijn (89/105/EEG) herzien. Om te bepalen hoe de bestaande EU-regels voor de transparantie van prijzen en vergoedingen van geneesmiddelen kunnen worden gemoderniseerd, wil zij graag weten hoe belanghebbenden hierover denken.

Hoewel de prijzen van geneesmiddelen en de voorwaarden voor vergoeding door ieder EU-land zelf worden bepaald, is in 1989 een richtlijn vastgesteld om het vrij verkeer van geneesmiddelen in Europa te bevorderen. Deze Transparantierichtlijn is sindsdien niet meer gewijzigd. De farmaceutische markt en het ziektekostenbeleid van de lidstaten zijn echter de afgelopen 20 jaar sterk veranderd.

Deze raadpleging zal de Commissie helpen om voorstellen te doen die de richtlijn doeltreffend kunnen houden. Momenteel is de Transparantierichtijn alleen van toepassing op geneesmiddelen, maar bij deze raadpleging wordt nagegaan of de richtlijn ook op medische apparatuur zou kunnen worden toegepast.

Referentiedocumenten en andere relevante raadplegingen

  • Richtlijn 89/105/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de doorzichtigheid van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de nationale stelsels van gezondheidszorg (de “Transparantierichtlijn”)
  • Effectbeoordeling roadmap pdf - 29 KB [29 KB] English (en)

Contactgegevens

Verantwoordelijke dienstDG Ondernemingen en industrie: Voedingsmiddelen- en gezondheidsindustrie, biotechnologie
E-mailentr-consultation-transpdir@ec.europa.eu
PostadresEuropese Commissie, BREY 10/220, 1049 Brussel, België

Bekijk de reacties

Bekijk de reacties English (en)

Resultaten van de raadpleging en follow-up

 N/A

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend

Normale tekstgrootteTekstgrootte 200%Pagina afdrukken