Ši tinklavietė buvo archyvuota 02/02/2015
02/02/2015

Naršymo kelias

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

sveikatos priežiūros pramonė

Viešos konsultacijos dėl galimo Direktyvos 89/105/EEB (dėl priemonių, reglamentuojančių vaistų kainų nustatymą ir kompensavimą, skaidrumo) persvarstymo

Politikos sritis (-ys)

Įmonės

Tikslinė(-s) grupė(-s)

Kviečiame dalyvauti šiose konsultacijose piliečius ir suinteresuotąsias šalis. Tikimės, kad savo nuomonę išsakys atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos, ūkinės veiklos vykdytojai, sveikatos apsaugos specialistai ir viešojo intereso organizacijos.

Konsultacijų laikotarpis

Nuo 2011 03 28 iki 2011 05 30

Konsultacijų tikslas

Europos Komisija inicijuoja vadinamosios Skaidrumo direktyvos (89/105/EEB) persvarstymo procesą. Kad nuspręstų, kaip dabartinės ES taisyklės, kuriomis užtikrinamas vaistų kainų nustatymo ir kompensavimo skaidrumas, galėtų būti atnaujintos, ji norėtų sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomonę šiuo klausimu.

Nors vaistų kainas ir jų kompensavimo tvarką nustato kiekviena valstybė narė, siekiant sudaryti geresnes sąlygas laisvam vaistų judėjimui Europos Sąjungoje, 1989 m. priimta Skaidrumo direktyva. Ši direktyva nuo įsigaliojimo nebuvo nė karto pakeista, o farmacijos rinka ir valstybių narių vykdoma farmacijos sektoriaus išlaidų kontrolės politika per pastaruosius du dešimtmečius gerokai pasikeitė.

Šios konsultacijos padės Komisijai pasiūlyti iniciatyvas, kuriomis būtų užtikrinta, kad direktyvos tikslai būtų pasiekiami ir dabartinėmis pasikeitusiomis aplinkybėmis. Šiuo metu Skaidrumo direktyva taikoma tik vaistams. Vienas iš šių konsultacijų tikslų – įvertinti, ar nebūtų tikslinga ją taikyti medicinos prietaisų sektoriui.

Susiję dokumentai ir kitos šios srities konsultacijos

Kontaktiniai duomenys

Atsakinga tarnybaĮmonių ir pramonės GD. Maisto ir sveikatos apsaugos pramonė, biotechnologijos
E. paštasentr-consultation-transpdir@ec.europa.eu
Pašto adresasEuropean Commission, BREY 10/220, 1049 Brussels, Belgium

Rodyti nuomones

Rodyti nuomones English (en)

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai

pdf - 15 KB [15 KB] English (en)

 N/A

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį