Navigointipolku

Terveydenhoitoala

Lääkkeiden hinnoittelu- ja korvausjärjestelmän avoimuutta koskevan direktiivin 89/105/ETY mahdollinen tarkistaminen

Politiikan ala(t)

Yritystoiminta

Kohderyhmä(t)

Kuulemiseen voivat osallistua yksityishenkilöt ja organisaatiot. Palautetta pyydetään kaikilta asianosaisilta, etenkin kansallisilta viranomaisilta, taloudellisilta toimijoilta, terveydenhuollon ammattilaisilta ja yleishyödyllisiltä yhteisöiltä.

Kuulemisen kesto

28.3.2011–30.5.2011

Kuulemisen tavoite

Euroopan komissio on käynnistänyt menettelyn lääkkeiden hinnoittelujärjestelmää koskevan neuvoston direktiivin 89/105/ETY (ns. avoimuusdirektiivi) mahdollista tarkistamista varten. Tässä yhteydessä komissio pyytää asianosaisia esittämään näkökantojaan siitä, miten lääkkeiden hinnoittelu- ja korvausjärjestelmän avoimuutta koskevia nykyisiä EU:n sääntöjä voitaisiin uudistaa.

Vaikka jäsenvaltiot vastaavatkin lääkkeiden hinnoittelusta ja niistä maksettavista korvauksista, vuonna 1989 hyväksyttiin ns. avoimuusdirektiivi, jolla pyritään helpottamaan lääkevalmisteiden vapaata liikkuvuutta EU:ssa. Direktiiviä ei ole tarkistettu sen voimaantulon jälkeen, vaikka lääkemarkkinat ja kansallinen lääkemenojen valvonta ovat kehittyneet huomattavasti kahden viime vuosikymmenen aikana.

Kuuleminen auttaa komissiota esittämään muutoksia, joilla varmistetaan direktiivin tavoitteiden toteutuminen myös nykytilanteessa. Nykyisin avoimuusdirektiivi koskee ainoastaan lääkevalmisteita. Kuulemisessa on määrä arvioida myös sitä, olisiko direktiivin sovellusalaa laajennettava lääkinnällisiin laitteisiin.

Viiteasiakirjat ja muut samaan aiheeseen liittyvät kuulemiset

Yhteystiedot

Asiasta vastaava y ksikkö  Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto: Elintarviketeollisuus, terveydenhuoltoala, bioteknologia
Sähköposti  entr-consultation-transpdir@ec.europa.eu
Postiosoite  European Commission, BREY 10/220, B–1049 Brussels, Belgium

Katso vastaukset

Katso vastaukset English (en)

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

 N/A

Jaa: FacebookGoogle+LinkedInLähetä sivu

Aseta sivu normaalikokoiselle fontilleKasvata fontin kokoa 200 prosentillaTulosta sivu