Veebisait on arhiveeritud (02/02/2015)
02/02/2015

Navigatsioonitee

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Tervishoiutööstus

Avalik konsultatsioon, mis käsitleb direktiivi 89/105/EMÜ (ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvuse kohta) võimalikku läbivaatamist.

Poliitikavaldkond/-valdkonnad

Ettevõtlus

Sihtrühm(ad)

Kodanikud ja sidusrühmad on teretulnud käesolevas konsultatsioonis osalema. Osalust oodatakse eelkõige asjakohastelt riigiasutustelt, majandusettevõtjatelt, tervishoiutöötajatelt ning üldiseid huve esindavatelt organisatsioonidelt.

Konsultatsiooni kestus

28.03.2011 – 30.05.2011

Konsultatsiooni eesmärk

Euroopa Komisjon käivitab läbipaistvusdirektiivi (89/105/EMÜ) läbivaatamise protsessi. Selle raames ootab ta huvitatud osapoolte seisukohti, et määrata kindlaks, kuidas saaks ajakohastada olemasolevad ELi eeskirju ravimite hinnakujunduse ning hüvitamise meetmete läbipaistvuse kohta.

Kuigi ravimite hinnakujunduse ning hüvitamise meetmete üle otsustavad liikmesriigid ise, võeti 1989. aastal vastu läbipaistvusdirektiiv, et hõlbustada ravimite vaba liikumist Euroopas. Kõnealust direktiivi ei ole pärast selle jõustumist enam muudetud. Farmaatsiatoodete turg ning riiklik poliitika farmaatsiatoodetele tehtavate kulutuste kontrolli osas on viimase kahekümne aasta jooksul märkimisväärselt edasi arenenud.

Käesolev konsultatsioon aitab komisjonil kavandada algatusi, et tagada direktiivi eesmärkide saavutamine käesolevas kontekstis. Hetkel kohaldatakse läbipaistvusdirektiivi vaid ravimite suhtes. Samuti on konsultatsiooni eesmärk hinnata direktiivi asjakohasust meditsiiniseadmete puhul.

Viitedokumendid ja muud asjakohased konsultatsioonid

Kontaktandmed

vastutav talitusEttevõtluse ja tööstuse peadirektoraat  Toiduainete- ja tervishoiutööstus, biotehnoloogia
e-postentr-consultation-transpdir@ec.europa.eu
postiaadressEuropean Commission, BREY 10/220, 1049 Brussels, Belgium

Vaadake laekunud vastuseid

Vaadake laekunud vastuseid English (en)

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud

 N/A

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale

Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %prindi see lehekülg