Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Sundhedsindustrien

Offentlig høring om eventuel revision af direktiv 89/105/EØF om gennemsigtighed i prisbestemmelserne for lægemidler til mennesker og disse lægemidlers inddragelse under de nationale sygesikringsordninger

Politikområde(r)

Erhverv

Målgruppe(r)

Borgere og organisationer er velkomne til at deltage i denne høring. Vi modtager specielt gerne bidrag fra relevante nationale myndigheder, erhvervsdrivende, sundhedspersonale og almennyttige organisationer.

Høringsperiode

Fra 28.3.2011 til 30.5.2011

Formål med høringen

Europa-Kommissionen er ved at gennemgå "gennemsigtighedsdirektivet" (89/105/EØF). I den forbindelse har den brug for interesserede parters synspunkter for at vurdere, hvordan de gældende EU-regler om gennemsigtighed i prisbestemmelser og godtgørelse af lægemidler kan moderniseres.

Selvom reglerne for medicinpriser og tilskud besluttes af de enkelte medlemslande, vedtog man i 1989 gennemsigtighedsdirektivet for at lette den fri bevægelighed for lægemidler i Europa. Direktivet er ikke blevet ændret siden, men lægemiddelmarkedet og nationale politikker om kontrol med udgifter til lægemidler har ændret sig væsentligt over de seneste tyve år.

Denne høring skal hjælpe Kommissionen med at komme med forslag, der kan sikre, at direktivet fortsat kan opfylde sine mål i den nuværende situation. I øjeblikket gælder gennemsigtighedsdirektivet udelukkende for lægemidler.  Høringen har også til formål at vurdere, om direktivet bør omfatte sektoren for medicinsk udstyr.

Referencedokumenter og andre relevante høringer

Kontaktinformation

Ansvarlig tjenestegrenGD for Erhvervspolitik: Fødevare- og sundhedsindustri, bioteknologi
E-mailentr-consultation-transpdir@ec.europa.eu
PostadresseEuropa-Kommissionen, BREY 10/220, 1049 Bruxelles, Belgium

Se bidragene

Se bidragene English (en)

Resultater af høringen og næste skridt

 N/A

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden