Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Здравен сектор

Обществена консултация във връзка с евентуално преразглеждане на Директива 89/105/ЕИО относно прозрачността на мерките, регулиращи ценообразуването и възстановяването на разноски за лекарства

Области на политиката

Предприятия

Целеви групи

Ще се радваме на участието на граждани и заинтересовани лица в тази консултация. Особено ни интересува мнението на компетентни национални органи, икономически оператори, работещи в здравния сектор, и организации, защитаващи обществения интерес.

Период на консултацията 

От 28.3.2011 г. до 30.5.2011 г.

Цел на консултацията

Европейската комисия започва процес на преразглеждане на „Директивата за прозрачността“ (89/105/ЕИО). Тя търси мнението на заинтересованите страни, за да определи как могат да бъдат модернизирани съществуващите правила на ЕС за прозрачността на мерките, регулиращи ценообразуването и възстановяването на разноски за лекарства.

Въпреки че цените на лекарствата и начина на възстановяване на разходите за тях се определят от страните членки, през 1989 г. бе приета Директивата за прозрачността, за да улесни свободното движение на лекарства в Европа. Досега тя не е изменяна. Пазарът на лекарства и националните политики за контрол на разходите за лекарства обаче претърпяха значително развитие през последните 20 години.

Тази консултация ще помогне на Комисията да предложи инициативи, за да гарантира, че директивата постига целите си и в сегашния контекст. В момента Директивата за прозрачността се отнася единствено до лекарствата. Тази консултация цели също така да оцени нейното значение за сектора на медицинската апаратура.

Документи за справка и други консултации, свързани с настоящата консултация

  • Директива 89/105/ЕИО от 21 декември 1988 г. относно прозрачността на мерките, регулиращи цените на лекарствени продукти за употреба от човека и включването им в обхвата на националните системи за здравно осигуряване.
  • Пътна карта на оценката на въздействието pdf - 29 KB [29 KB] English (en)

За контакти

Отговорна службаГД „Предприятия и промишленост“: Хранителна промишленост и здравни грижи, биотехнологии
Електронна поща entr-consultation-transpdir@ec.europa.eu
Пощенски адресEuropean Commission, BREY 10/220, 1049 Brussels, Belgium

Показване на коментарите и предложенията

Показване на коментарите и предложенията English (en)

Резултати от допитването и следващи стъпки

 N/A

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта