Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Sektor zdravotnej starostlivosti v Európskej únii

Farmaceutický priemysel prispieva v značnej miere k európskemu aj svetovému zdraviu. Vzhľadom na svoj hospodársky aj zdravotnícky rozmer je farmaceutický priemysel strategickým sektorom.

V Európe je potrebné zachovať dynamický farmaceutický sektor ako nevyhnutný predpoklad zabezpečenia vysokej úrovne ochrany verejného zdravia a konkurencieschopnej znalostnej ekonomiky.

Od prijatia prvej smernice Spoločenstva (smernica 65/65/EHS) v roku 1965 nasledovalo mnoho právnych predpisov Spoločenstva, ktoré viedli k vytvoreniu Európskej agentúry pre liekyEnglish s cieľom vytvoriť jednotný trh farmaceutických výrobkov.

V súčasnosti je farmaceutický sektor značne regulovaný na úrovni EÚ, pričom záujmom je zabezpečenie najvyššej možnej úrovne verejného zdravia a dôvery pacienta v bezpečné, účinné a kvalitné lieky, ako aj ďalší rozvoj jednotného trhu farmaceutických výrobkov EÚ, a posilniť tak konkurencieschopnosť európskeho farmaceutického sektora a možnosti výskumu.

Najdôležitejšie témy

  • Process on Corporate Responsibility in the field of Pharmaceuticals English (en)
  • Access to medicines in Europe English (en)
  • Pricing and reimbursement of Medicinal products English (en)
  • Transparency Directive English (en)
  • Competitiveness in Healthcare industries Deutsch (de)English (en)français (fr)

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku