Cosán nascleanúna

Tionscail chúraim sláinte san Aontas Eorpach

Cuireann tionscal na Cógaisíochta go mór le folláine na hEorpa agus an domhain. Is earnáil straitéiseach í toisc go mbaineann sí leis an eacnamaíocht agus le sláinte phoiblí.

Is gá don Eoraip go gcaomhnófaí earnáil bheoga cógaisíochta mar réamhchoinníoll riachtanach chun ardleibhéal chosaint na sláinte poiblí agus geilleagar iomaíoch eolasbhunaithe a chinntiú.

Ó glacadh leis an gcéad Treoir Chomhphobail(Treoir 65/65/CEE) i 1965, leanadh leis le scór reachtaíocht Chomhphobail a raibh mar aidhm aici margadh aonair don chógaisíocht a bhaint amach, agus a raibh An Ghníomhaireacht Leigheasra EorpachEnglish , mar thoradh uirthi.

Anois, tá an earnáil chógaisíochta á rialú go fairsing ag leibhéal an AE ar mhaithe lies an leibhéal is airde sláinte phoiblí agus muinín an othair i dtáirgí cógaisíochta atá slán, éifeachtach agus ar ardchaighdeán a chinntiú, agus ar mhaithe le leanúint ar aghaidh le margadh aonair an AE a fhorbairt don chógaisíocht chun cumas iomaíochta agus cumas taighde thionscal na cógaisíochta a láidriú ag an am chéanna.

Key content

  • Process on Corporate Responsibility in the field of Pharmaceuticals English (en)
  • Access to medicines in Europe English (en)
  • Pricing and reimbursement of Medicinal products English (en)
  • Transparency Directive English (en)
  • Competitiveness in Healthcare industries Deutsch (de)English (en)français (fr)

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo