Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Здравен сектор в Европейския съюз

Фармацевтичната промишленост има важен принос за благосъстоянието на Европа и света. Секторът е от стратегическо значение, поради своето измерение в областта на икономиката и общественото здравеопазване.

Европа трябва да запази жизнеспособността на фармацевтичния сектор като основна предпоставка за гарантиране на високо ниво на обществено здравеопазване и конкурентна, основана на знанията икономика.

От приемането на първата Директива на Общността (Директива 65/65/ЕИО) през 1965 г. последваха многобройни законодателни актове на Общността, довели до създаването на Европейската агенция по лекарстватаEnglish , с цел да се постигне единен пазар на лекарствените средства.

Днес фармацевтичният сектор е регулиран в значителна степен на равнище ЕС, обслужвайки двойния интерес да се гарантира възможно най-висока степен на здравеопазване и доверие на пациентите в безопасни, ефикасни и качествени лекарствени средства, като същевременно цели развитието на единния пазар на ЕС на лекарствените средства, за да се повиши конкурентоспособността и способността за научноизследователска дейност на европейската фармацевтична промишленост.

Основно съдържание

  • Process on Corporate Responsibility in the field of Pharmaceuticals English (en)
  • Access to medicines in Europe English (en)
  • Pricing and reimbursement of Medicinal products English (en)
  • Transparency Directive English (en)
  • Competitiveness in Healthcare industries Deutsch (de)English (en)français (fr)

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта