This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Cosán nascleanúna

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Earnáil an tionscail troscáin

Tionscal cóimeála is ea an tionscal troscáin go bunúsach, a bhaineann úsáid as bunábhair éagsúla lena gcuid táirgí a dhéanamh. Tá réimse maith ann ó adhmad agus painéil adhmadbhunaithe go miotail, plaisticí, teicstíl, leathar agus gloine. Tá a lán cineálacha troscáin ann (m.sh. cathaoireacha, toilg, táblaí, vardrúis, cistineacha, tochtanna) a bhfuil úsáidí éagsúla ag baint leo (m.sh. teaghlaigh, scoileanna, oifigí).

Sa lá atá inniu ann, tá ardleibhéal cáilíochta táirgthe in earnáil troscáin an AE maidir le téarmaí teicniúla, aeistéitiúla, dearaidh agus faisean agus tá clú agus cáil uirthi ar fud an domhain.

Tá earnáil troscáin na hEorpa comhdhéanta de 150,000 cuideachta, a ghininn breis agus €126 billiún láimhdeachais agus €38 billiún i luach breise, agus a thugann fostaíocht do thart ar 1.4 milliún duine (AE27, 2006). Is iad an Iodáil agus an Ghearmáin na príomhtháirgeoirí (ó thaobh luach táirgeachta de), an RA, an Fhrainc agus an Spáinn ina ndiaidh agus, ar bhonn is lú, an Pholainn.

Is micreafhiontair iad don chuid is mó san earnáil (tá níos lú ná 10 n-oibrí ag 86% d'fhiontair throscáin an AE), ach tá roinnt déantóirí móra ann freisin. Oibríonn cuideachtaí beaga mar fhochonraitheoirí do chuideachtaí níos mó go minic, ag déanamh, mar shampla, comhpháirteanna agus táirgí leathdhéanta chun troscán a shlachtú agus a chóimeáil. Is ié an troscán adhmaid a úsáidtear i seomraí leapa, seomraí bia agus in áiteanna eile, chomh maith leis an troscán plaisteach agus miotail, a dhéantar san AE don chuid is mó (38% de luach iomlán táirgeachta an troscáin). Is cathaoireacha agus troscán oifige iad fo-earnála tábhachtacha táirgeachta eile (27% agus 17% faoi seach) chomh maith le troscán cistine (12%).

Le blianta anuas agus mar fhreagairt ar bhrú iomaíochta, iomaíocht idirnáisiúnta go háirithe, thug cuideachtaí troscáin faoi phróiseas fadtéarmach athstruchtúraithe agus nuachóirithe agus chuaigh leibhéil táirgeachta síos. Ón mbliain 2005 ar aghaidh tháinig méadú beag ar leibhéil tháirgeacht ach sa bhliain 2008 d'aisiompaigh an treocht dhearfach seo agus thit an leibhéal déantúsaíochta arís. Mórthosca iomaíochta is ea taighde agus nuálaíocht, scileanna agus cáilíocht, dearadh agus luach breise, eolas agus fios gnó, in éineacht le rochtain níos fearr ar mhargaí tríú tíortha.

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo