Sti

Møbelindustrien

Møbelindustrien er hovedsaglig en montageindustri, som anvender forskellige råmaterialer til at fremstille sine produkter af. Det kan være træ og træbaserede elementer, metaller, plastmaterialer, tekstiler, læder og glas. Der er mange forskellige typer møbler (f.eks. stole, sofaer, borde, klædeskabe, køkkener, madrasser) med meget forskellige anvendelsesformål (f.eks. private hjem, skoler, kontorer).

I dag har EU's møbelindustri et højt kvalitetsniveau i produktionen både teknisk og æstetisk og med hensyn til design og mode, og den har et stærkt image på verdensplan.

Den europæiske møbelsektor tæller ca. 150.000 virksomheder, har en omsætning på næsten 126 mia. EUR og en merværdi på 38 mia. EUR og beskæftiger ca. 1,4 mio. mennesker (EU27, 2006). De største producenter (i produktionsværdi) er Italien og Tyskland fulgt af Det Forenede Kongerige, Frankrig og Spanien samt i mindre omfang Polen.

Sektoren er domineret af mikrovirksomheder (86 % af EU's møbelvirksomheder har under 10 ansatte), men der er også nogle store virksomheder. Små firmaer fungerer ofte som underleverandører for større firmaer og producerer f.eks. komponenter og halvfabrikata til færdiggørelse og montage af møbler. Træmøbler til soveværelser, spisestuer, dagligstuer og andre rum er sammen med plast- og metalmøbler de primære produkter, der fremstilles i EU (38 % af den samlede møbelproduktions værdi). Andre vigtige delsektorer er sæder og kontormøbler (hhv. 29 % og 17 %) samt køkkenmøbler (12 %).

I årenes løb og som reaktion på konkurrencen fra især det internationale møbelmarked har møbelvirksomhederne gennemgået en langstrakt omstrukturerings- og moderniseringsproces, mens produktionsmængderne er faldet. Fra 2005 steg produktionsmængderne en smule, men i 2008 vendte den positive tendens, og produktionen faldt igen. Blandt de vigtige faktorer for sektorens konkurrenceevne er forskning og innovation, kvalifikationer og kvalitet, design og merværdi, viden og knowhow samt bedre adgang til tredjelandes markeder.

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden