Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Сектор " Мебелна промишленост"

В основата си мебелната промишленост е монтажна промишленост, която използва различни суровини за изработка на съответните продукти. Те варират от дърво и дървени панели до метали, пластмаса, текстил, кожа и стъкло. Има различни видове мебели (напр. столове, дивани, маси, гардероби, кухни, матраци) за различна употреба (напр. в дома, училището, офиса).

Днес мебелната промишленост на ЕС има високо ниво на качеството на продукцията по отношение на техническите, естетични, дизайнерски и модни характеристики и има добър имидж навсякъде по света.

Европейската мебелна промишленост обхваща над 150 000 фирми, генерира оборот от близо 126 милиарда евро и добавена стойност от 38 милиарда евро, а освен това осигурява работа на приблизително 1,4 милиона души (ЕС-27, 2006 г.). Основните производители (по отношение на стойността на продукцията) са Италия и Германия, следвани от Обединеното кралство, Франция и Испания и, в по-малка степен, Полша.

В сектора доминират микропредприятията (86% от предприятията от мебелния сектор в ЕС имат по-малко от 10 работника), но има и някои големи производители. Малките фирми често се явяват подизпълнители на по-големи предприятия, като произвеждат, например, компоненти и полуготови продукти за довършителна работа и монтаж на мебелите. Дървените мебели за спални, трапезарии, всекидневни и други помещения заедно с мебелите от пластмаса и метал са основните продукти, произвеждани в ЕС (38% от общата стойност на производството на мебели). Други важни производствени подсектори са седалките и офис мебелите (съответно 29% и 17%), както и кухненските мебели (12%).

През годините и в отговор на натиска на конкуренцията, в частност международната конкуренция, фирмите от мебелния сектор предприеха продължителен процес на преструктуриране и модернизация и в следствие на това обемът на производството спадна. От 2005 г. обемът на производството започна леко да се увеличава, но през 2008 г. тази положителна тенденция бе прекъсната и производството отново отбеляза спад. Сред основните фактори, които влияят на конкурентноспособността в сектора, са: научни изследвания и иновации, умения и качество, дизайн и добавена стойност, знания и ноу-хау, както и по-добър достъп до пазарите на трети страни.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта