Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Преглед на сектор "Обувна промишленост"

Секторът на обувната промишленост е многообразен и обхваща широк набор от различни материали (текстил, пластмаса, каучук и кожа) и продукти - от различни видове мъжки, дамски и детски обувки до по-специализирани продукти, като сноуборд обувки и защитни обувки. Това многообразие на крайната продукция е свързано с множество промишлени процеси, предприятия и пазарни структури.

Действията на ЕС са насочени към насърчаване на иновациите, конкурентоспособността и конкуренцията между предприятията в този сектор, към борбата срещу измамите и фалшифицирането, както и към защита на здравето на потребителите и опазване на околната среда.

През 2006 г. секторът на обувната промишленост обхваща 26 600 предприятия, които реализират оборот в размер на 26,2 милиарда евро и създават добавена стойност в размер на 6,9 милиарда евро (0,5% от общото производство в Европейския съюз), осигурявайки пряка заетост на 388 000 души. Две трети от общото обувно производство на ЕС на практика е съсредоточено в три държави: Италия, Испания и Португалия, като Италия произвежда около 50% от продукцията на ЕС.

Европейската обувна промишленост обхваща голям брой малки предприятия (с около 20 служители), повечето от които се намират в региони с ограничено многообразие на промишлеността. Въпреки това съществуват различия между държавите-членки: фирмите във Франция и Германия наемат около 100 работника, докато в Испания и Италия осигуряват заетост на около 12 души. Останалите държави-членки попадат някъде между тези две крайни стойности.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта