Navigačný riadok

Obuv

Zákazky a granty - prístup k podnikateľským príležitostiam

Eurové bankovky

GR Podniky a priemysel pravidelne sprístupňuje mnoho rôznych zákazok a grantov firmám alebo organizáciam, ktoré s ním chcú spolupracovať alebo ktoré žiadajú o finančné prostriedky.

V rámci verejných zákazok GR Podniky a priemysel pravidelne organizuje výzvy na predloženie ponuky. Výzvy na predloženie ponuky sú osobitné postupy na obdržanie konkurenčných ponúk od rôznych firiem, ktoré plánujú získať zákazky na práce, dodávky alebo služby.

Prostredníctvom výziev na predloženie návrhu GR Podniky a priemysel ponúka príležitosť aj organizáciam, aby získali nejaké granty. Sú to pozvánky dodávateľom, aby predložili návrh pre konkrétny tovar alebo službu. Grant alebo subvencia je priamy finančný príspevok od Európskej komisie na podporu konkrétnej akcie alebo projektu nekomerčnej povahy, na pokrytie oprávnených nákladov, ktoré priamo vznikli príjemcom.

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku