Sökväg

Höja ribban för Europas livsmedelsindustri

Livsmedels- och dryckesindustrin är en av de viktigaste och mest dynamiska industrisektorerna i Europa. Den omfattar ca 310 000 företag, och ger arbetstillfällen för fler än 4 milljoner människor.

Denna mångsidiga sektor omsätter årligen mer än 900 miljarder euro och är en betydelsefull exportör. Inom sektorn tillverkas ett stort antal konsumentvaror som saluförs på ytterst kokurrensutsatta nationella och internationella marknader. Men det finns utrymme för förbättring.

För mycket byråkrati, för lite finansiering, få möjligheter till FoU, svårigheter med tillgång till råvaror är några av de huvudsakliga hinder som måste undanröjas om EU ska kunna få en starkare position på världsmarknaderna.

Utveckling av en handelsordning som placerar europeiska företag på jämn nivå med utländska konkurrenter och upprättande av preferensavtal för att ge EU:s livsmedelsindustri bättre tillträde till utländska marknader, är bland de viktigaste åtgärder Europeiska kommissionen avser att använda för att hantera de ovan nämnda problemen.

Under hela processen med att arbeta fram och tillämpa föreskrifter eftersträvar kommissionen en balans mellan säkerhet och konkurrenskraft. Samtidigt ska den onödiga byråkratin minskas.

Kommissionens Enhet för livsmedelsindustrin genomför denna politik och använder sig därvid av en rad instrument, däribland:

  • Systemet med exportbidrag English (en) och ordningen för aktiv förädling, som är specifik för bearbetade jordbruksprodukter, så som choklad, konfekt, söta drycker, kakor osv.
  • Handelsförhandlingar English (en) för att förbättra europeiska företags tillträde till världsmarknaderna
  • Medverkan vid utarbetandet och genomförandet av lagstiftning English (en) som är relevant för livsmedelsindustrin.

Viktigaste ämnen

  • EU food market overview Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Forum for a Better Functioning Food Supply Chain English (en)
  • Competitiveness of the European Food Industry English (en)français (fr)
  • Reference documents English (en)français (fr)

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida