Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Zvyšovanie latky európskeho potravinárstva

Výroba potravín a nápojov je jedným z najdôležitejších a najdynamickejších priemyselných odvetví v Európe. V tomto odvetví pôsobí približne 310 000 spoločností a odvetvie poskytuje prácu pre viac ako 4 milióny ľudí.

Toto rozmanité odvetvie s ročným obratom viac ako 900 miliárd EUR je silným vývozcom a nesie zodpovednosť za nespočetné množstvo koncových výrobkov na domácich aj medzinárodných trhoch, kde panuje silná konkurencia. Stále však existuje priestor na zlepšenie.

Nadbytočná byrokracia, nedostatok financií, neexistencia príležitostí na výskum a vývoj a komplikovaný prístup k surovinám - to je niekoľko hlavných prekážok, ktoré sa musia odstrániť, ak má EÚ získať lepšie postavenie na svetových trhoch.

Vytvorenie obchodného režimu, kde budú mať európske podniky pole pôsobenia rovnocenné so zahraničnými konkurentmi, a uzavretie preferenčných zmlúv, ktoré európskemu potravinárstvu umožnia lepší prístup na zahraničné trhy - to sú najdôležitejšie opatrenia, ktoré chce Európska komisia zaviesť s cieľom riešiť spomínané problémy.

Počas celého procesu vypracovania návrhov nariadení a ich uvádzania do praxe sa Komisia snaží nájsť rovnováhu medzi bezpečnosťou a konkurencieschopnosťou a zároveň redukovať zbytočnú byrokraciu.

Oddelenie komisie pre potravinársky priemysel vykonáva politiku prostredníctvom viacerých nástrojov, ku ktorým patrí:

  • režim vývozných náhrad English (en) a nástroj aktívneho zušľachťovacieho styku týkajúci sa konkrétnych spracovávaných poľnohospodárskych produktov (napríklad čokolád, bonboniér, sladených nápojov, sušienok a pod.),
  • obchodné rokovania English (en) s cieľom zlepšiť prístup európskych firiem na svetové trhy,
  • účasť na tvorbe návrhov právnych predpisov týkajúcich sa potravinárstva a ich uplatňovaní.

Najdôležitejšie témy

  • EU food market overview Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Forum for a Better Functioning Food Supply Chain English (en)
  • Competitiveness of the European Food Industry English (en)français (fr)
  • Reference documents English (en)français (fr)

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku