Ścieżka nawigacji

Podnoszenie poprzeczki dla europejskiego przemysłu spożywczego

Przemysł spożywczy jest jednym z najważniejszych i najbardziej dynamicznych sektorów europejskiego przemysłu. Składa się na niego około 310 000 firm, w których pracują ponad 4 miliony ludzi.

Osiągając roczne przychody wynoszące ponad 900 miliardów euro ten zróżnicowany sektor jest silnym eksporterem produkującym niezliczone ilości gotowych wyrobów w ramach niezwykle konkurencyjnych rynków krajowych i międzynarodowych. Niemniej jednak nadal istnieją możliwości poprawy sytuacji.

Przerost biurokracji, kłopoty finansowe, brak możliwości prowadzania badań i rozwoju oraz trudności z dostępem do surowców to kilka głównych przeszkód, które należy wyeliminować, jeśli UE chce osiągnąć silniejszą pozycję na globalnym rynku.

Stworzenie systemu handlu zapewniającego równe warunki dla europejskich firm i zagranicznych konkurentów oraz zawarcie umów preferencyjnych dających unijnemu przemysłowi spożywczemu lepszy dostęp do rynków zagranicznych to najważniejsze działania, które Komisja Europejska chce wdrożyć, aby zaradzić powyższym problemom.

W ramach całego procesu tworzenia i egzekwowania przepisów Komisja stara się wypracować równowagę pomiędzy bezpieczeństwem a konkurencyjnością, ograniczając jednocześnie zbędną biurokrację.

Wydział ds. Przemysłu Spożywczego Komisji Europejskiej prowadzi politykę przy wykorzystaniu kilku instrumentów, w tym:

  • Systemu refundacji wywozowych English (en) oraz uszlachetniania czynnego, dotyczącego przetworzonych produktów rolnych, takich jak czekolada, wyroby cukiernicze, napoje słodzone, herbatniki itd.
  • Negocjacji handlowych English (en) w celu zapewnienia lepszego dostępu europejskich firm do światowych rynków
  • Udziału w opracowywaniu i egzekwowaniu ustawodawstwa English (en) dotyczącego przemysłu spożywczego.

Temat dnia

  • EU food market overview Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Forum for a Better Functioning Food Supply Chain English (en)
  • Competitiveness of the European Food Industry English (en)français (fr)
  • Reference documents English (en)français (fr)

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj