Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Elektroteknik

Elektrotekniken står för 3 procent av produktionen, förädlingsvärdet och sysselsättningen i EU med 25 medlemsstater. 9 615 elektroteknikföretag med 20 eller fler anställda producerade 2004 elektrisk apparatur och utrustning till ett värde av 192 miljarder euro och sysselsatte direkt 1 237 000 personer.

Som en betydande leverantör till andra sektorer är elektrotekniken mycket cykliskt känslig.

Elektroteknikmarknaden i EU är den största i världen (181 miljarder euro), följd av USA och Japan (96 respektive 84 miljarder euro).

De två viktigaste EU-direktiven för elektrisk och elektronisk utrustning när det gäller hälsa, säkerhet och effektivitet är

  • lågspänningsdirektivet (LVD) 2006/95/EG
  • direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/108/EG.

Direktiven bygger på principerna i den så kallade nya metoden vilket säkerställer en hög skyddsnivå. I direktiven fastställs grundläggande krav, frivillig användning av standarder samt de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som ska tillämpas. Genom att tredje man i stort sett inte involveras vid överensstämmelsebedömningen minskar bördan för tillverkaren i hög grad. Denna modell ses som ett föredöme för andra handelsblock. Tack vare ovanstående faktorer samt CE-märkningen har dessa direktiv direkt och på ett betydande sätt bidragit till den inre marknaden för elektriska och elektroniska produkter.

Det kan också vara nödvändigt att tillämpa ytterligare miljökrav (t.ex. RoHS-direktivet, WEEE-direktivet eller direktiven om krav på energieffektivitet 2000/55/EG och 96/57/EG). En icke-uttömmande förteckning över EU-lagstiftning som rör elektriska produkter English (en) finns tillgänglig för information.

Viktigaste ämnen

  • Electrical Safety: Low Voltage Directive (LVD) Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Electromagnetic Compatibility (EMC) Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC (*) English (en)
  • Electromagnetic Compatibility (EMC) Legislation: Directive 2004/108/EC English (en)

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida