Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Elektrotechnický priemysel

Elektrotechnický priemysel sa podieľa troma percentami na výrobe, pridanej hodnote a zamestnanosti členských štátov EÚ-25. V roku 2004 vyrobilo 9615 elektrotechnických podnikov s najmenej 20 zamestnancami, ktoré priamo zamestnávajú 1 237 000 ľudí, elektrické prístroje a zariadenia v hodnote 192 870 miliónov EUR.

Vzhľadom na svoje postavenie významného dodávateľa pre ostatné odvetvia je elektrotechnický priemysel veľmi citlivý na hospodárske cykly.

Trh elektrotechnického priemyslu EÚ je najväčším svetovým trhom (181 miliárd EUR). Za ním nasleduje trh Spojených štátov amerických (96 miliárd EUR) a Japonska (84 miliárd EUR).

V platnosti sú dve hlavné európske smernice, ktoré sa týkajú elektrických a elektronických zariadení z hľadiska zdravia, bezpečnosti a výkonnosti:

  • smernica o nízkom napätí (LVD) 2006/95/ES
  • smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) 2004/108/ES.

Vychádzajú zo zásad tzv. "nového prístupu", ktorý zabezpečuje vysokú úroveň ochrany. Stanovujú základné požiadavky, dobrovoľné uplatňovanie noriem a postupy hodnotenia zhody, ktoré sa majú uplatňovať. Vzhľadom na takmer absolútnu neprítomnosť zásahov tretích strán sa v procese hodnotení zhody výrazne znižuje bremeno výrobcu. Tento prístup sa považuje za vzor pre ostatné priemyselné odvetvia. Prostredníctvom opatrení uvedených vyššie a používania značky CE tieto smernice priamo a výrazne prispeli k jednotnému trhu elektrických a elektronických výrobkov.

Je možné, že bude potrebné uplatňovať ďalšie environmentálne požiadavky (napr. smernica o ONL, smernica o OEEZ, smernice o požiadavkách na energetickú účinnosť 2000/55/ES a 1996/57/ES). Na informačné účely je k dispozícii neúplný zoznam právnych predpisov EÚ týkajúcich sa elektrických výrobkov English (en) .

Najdôležitejšie témy

  • Electrical Safety: Low Voltage Directive (LVD) Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Electromagnetic Compatibility (EMC) Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC (*) English (en)
  • Electromagnetic Compatibility (EMC) Legislation: Directive 2004/108/EC English (en)

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku