Deze website is gearchiveerd sinds 02/02/2015
02/02/2015

Kruimelpad

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Elektrotechniek

De elektrotechnische industrie staat in voor 3% van de productie, toegevoegde waarde en tewerkstelling van de EU-25. De productie van elektrische apparaten en elektrisch materiaal door 9.615 elektrotechnische ondernemingen met 20 werknemers of meer, leverde in 2004 een omzet van 192 miljard euro op en zorgde voor 1.237.000 banen.

De elektrotechnische industrie is als belangrijke leverancier van andere sectoren zeer conjunctuurgevoelig.

De Europese elektrotechnische markt is de grootste ter wereld (181 miljard euro), gevolgd door de VS (96 miljard euro) en Japan (84 miljard euro).

De twee belangrijkste Europese richtlijnen inzake elektrisch en elektronisch materiaal met betrekking tot gezondheid, veiligheid en prestaties zijn:

  • de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
  • de richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2004/108/EG.

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de principes van de zogenaamde "nieuwe aanpak", die een hoge mate van bescherming garanderen. Ze schrijven essentiële vereisten, het vrijwillige gebruik van normen en de toe te passen conformiteitsbeoordelingsprocedures voor. Daar de conformiteitsbeoordeling haast volledig zonder tussenkomst van derden gebeurt, wordt de druk op de fabrikant aanzienlijk verminderd. De richtlijnen worden beschouwd als een voorbeeld voor andere handelsblokken. Door middel van de bovenstaande bepalingen en het gebruik van de CE-markering hebben deze richtlijnen rechtstreeks en in belangrijke mate bijgedragen aan de interne markt voor elektrische en elektronische producten.

Bijkomende milieueisen dienen mogelijk ook te worden toegepast (bv. de RoHS-richtlijn, de AEEA-richtlijn, richtlijnen 2000/55/EG en 1996/57/EG inzake energierendementseisen). Meer informatie is te vinden in een niet-limitatieve lijst met Europese wetgeving die van invloed is op elektrische producten.

Belangrijkste onderwerpen

  • Electrical Safety: Low Voltage Directive (LVD) Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Electromagnetic Compatibility (EMC) Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC (*) English (en)
  • Electromagnetic Compatibility (EMC) Legislation: Directive 2004/108/EC English (en)

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend

Normale tekstgrootteTekstgrootte 200%Pagina afdrukken