Naršymo kelias

Elektros inžinerija

Elektros inžinerija sudaro 3 proc. ES-25 gamybos, pridėtinės vertės ir darbo vietų. 9 615 elektros inžinerijos įmonių, kuriose dirba po 20 ar daugiau darbuotojų, 2004 m. pagamino 192 mlrd. eurų vertės elektros prietaisų ir įrangos, jose dirbo 1 237 mln. žmonių.

Tiekdama pagrindinius produktus kitiems sektoriams, elektros inžinerija labai jautriai reaguoja į rinkos pokyčius.

ES elektros inžinerijos rinka yra didžiausia pasaulyje (181 mlrd eurų), po jos seka JAV ir Japonijos (96 mlrd. ir 84 mlrd. eurų) rinkos.

Elektros ir elektronikos įrangai taikomos dvi pagrindinės Europos Direktyvos, reglamentuojančios sveikatos, saugos ir našumo reikalavimus:

  • Žemos įtampos direktyva (ŽĮD) 2006 / 95 / EB;
  • Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) direktyva 2004 / 108 / EB.

Jos pagrįstos vadinamaisiais "naujojo požiūrio" principais, užtikrinančiais aukštą apsaugos lygmenį. Šiaip principais nustatomi pagrindiniai reikalavimai, pageidautinų standartų naudojimas ir atitinkamos atitikties vertinimo procedūros. Vertinant atitiktį trečiosios šalys beveik nesikiša, todėl sumažėja gamintojui keliami reikalavimai. Toks modelis - geras pavyzdys kitiems prekybos blokams. Naudojant nurodytas priemones ir CE atitikties žymenį, šios direktyvos tiesiogiai sustiprina bendrosios elektros ir elektronikos produktų rinką.

Taip pat galima taikyti papildomus aplinkosaugos reikalavimus (pvz., dėl pavojingų medžiagų elektros ir elektroninėje įrangoje, dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, energijos vartojimo reikalavimų direktyvų 2000 / 55 / EB ir 1996 / 57 / EB). Daugiau informacijos ieškokite bendrame Elektros produktams taikomame ES teisės aktų English (en) sąraše.

Svarbiausia

  • Electrical Safety: Low Voltage Directive (LVD) Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Electromagnetic Compatibility (EMC) Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC (*) English (en)
  • Electromagnetic Compatibility (EMC) Legislation: Directive 2004/108/EC English (en)

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį