Navigatsioonitee

Elektrotehnika

Elektrotehnika moodustab 3% EL25 riikide toodangust, lisandväärtusest ja tööhõivest. 9615 elektrotehnikaettevõtet, kus on 20 või rohkem töötajat, valmistasid 2004. aastal 192 miljardi euro väärtuses elektrimasinaid ja -seadmeid, andes otseselt tööd 1,237 miljonile inimesele.

Teiste majandussektorite olulise varustajana on elektrotehnikavaldkond väga tundlik majanduse tsüklilisuse suhtes.

ELi elektrotehnikatoodete turg on maailma suurim (181 miljardit eurot), sellele järgnevad USA ja Jaapan (96 miljardit ja 84 miljardit eurot).

Kaks tähtsamat Euroopa direktiivi, mis käsitlevad elektri- ja elektroonikaseadmeid tervishoiu, ohutuse ja tööomaduste seisukohast, on järgmised:

  • madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ
  • elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ.

Need põhinevad nn uue lähenemisviisi põhimõtetel, mis tagavad kõrgtasemel kaitse. Direktiivides nähakse ette põhinõuded, standardite vabatahtlik järgimine ja kohaldatav vastavushindamise kord. Kolmandate poolte sekkumine vastavushindamisse peaaegu puudub, see vähendab oluliselt tootjate koormust. Seda peetakse eeskujuks teistele kaubandusblokkidele. Tänu eeltoodule ja CE-märgistuse rakendamisele on eelnimetatud direktiivid aidanud otseselt ja olulisel määral kaasa ühtse elektri- ja elektroonikaseadmete turu väljakujunemisele.

Võib osutuda vajalikuks rakendada ka täiendavaid keskkonnanõudeid (nt teatavate ohtlike ainete kasutamise piirangute direktiiv (RoHS), elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv (WEEE), energiatõhususe nõuete direktiivid 2000/55/EÜ ja 1996/57/EÜ). Teadmiseks on esitatud mittetäielik loetelu elektritooteid käsitlevatest ELi õigusaktidest English (en) .

Põhiteemad

  • Electrical Safety: Low Voltage Directive (LVD) Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Electromagnetic Compatibility (EMC) Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC (*) English (en)
  • Electromagnetic Compatibility (EMC) Legislation: Directive 2004/108/EC English (en)

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale

Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %prindi see lehekülg