Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ηλεκτρολογία-μηχανολογία

Η ηλεκτρολογία-μηχανολογία αντιστοιχεί στο 3% της παραγωγής, της προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης στην ΕΕ των 25. 9.615 ηλεκτρολογικές επιχειρήσεις με 20 ή περισσότερους εργαζομένους παρήγαγαν το 2004 ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό αξίας €192 δισεκατομμυρίων, απασχολώντας άμεσα 1.237.000 ανθρώπους.

Ως κύριος προμηθευτής άλλων τομέων, η ηλεκτρολογία-μηχανολογία είναι πολύ ευαίσθητη στις κυκλικές μεταβολές.

Η αγορά ηλεκτρολογικού υλικού της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως (€181 δις), ενώ ακολουθούν οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία (€96 δις και €84 δις).

Υπάρχουν δύο κύριες ευρωπαϊκές οδηγίες που εφαρμόζονται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ως προς την υγεία, την ασφάλεια και την απόδοση:

  • Η οδηγία 2006/95/EΚ σχετικά με τα προϊόντα χαμηλής τάσης (LVD)
  • Η οδηγία 2004/108/EΚ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) .

Βασίζονται στις αρχές της αποκαλούμενης "Νέας προσέγγισης", οι οποίες διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας. Ορίζουν βασικές απαιτήσεις, την εθελοντική χρήση προτύπων και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που θα εφαρμοστούν. Η σχεδόν πλήρης απουσία παρέμβασης τρίτων φορέων στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης μειώνει σημαντικά το φορτίο για τον κατασκευαστή. Θεωρείται πρότυπο για άλλους εμπορικούς συνασπισμούς. Μέσω των παραπάνω, καθώς και της εφαρμογής της σήμανσης CE, αυτές οι οδηγίες έχουν συμβάλει άμεσα και ουσιαστικά στην ενιαία αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Ενδέχεται να απαιτείται η εφαρμογή και επιπρόσθετων περιβαλλοντικών απαιτήσεων (π.χ. περιορισμός χρήσης επικίνδυνων ουσιών (RoHS), απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), οδηγίες 2000/55/EΚ και 1996/57/EΚ σχετικά με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης). Για περαιτέρω πληροφορίες, διατίθεται ένας ενδεικτικός κατάλογος της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ηλεκτρικά προϊόντα English (en) .

Κυριότερα θέματα

  • Electrical Safety: Low Voltage Directive (LVD) Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Electromagnetic Compatibility (EMC) Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC (*) English (en)
  • Electromagnetic Compatibility (EMC) Legislation: Directive 2004/108/EC English (en)

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση