Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Elektroindustrien

Elektroindustrien tegner sig for 3 % af produktionen, værditilvæksten og beskæftigelsen i EU25. I 2004 producerede 9 615 elektroindustrivirksomheder med 20 eller flere ansatte elektriske apparater og udstyr til en værdi af 192 mia. EUR og beskæftigede direkte 1,237 mio. mennesker.

Elektroindustrien er en vigtig leverandør til andre sektorer og er derfor meget konjunkturfølsom.

Elektroindustrien i EU er verdens største (181 mia. EUR) efterfulgt af USA og Japan (96 mia. EUR og 84 mia. EUR).

Der findes to vigtige EU-direktiver for elektrisk og elektronisk udstyr, hvori der er fastsat krav til sundhed, sikkerhed og ydeevne:

  • lavspændingsdirektivet (LVD) 2006/95/EF
  • direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/108/EF.

De bygger på principperne bag "den nye metode", der sikrer et højt beskyttelsesniveau, og er baseret på væsentlige krav, frivillig anvendelse af standarder og fremgangsmåder for overensstemmelsesvurdering, som skal anvendes. Overensstemmelsesvurderingen foretages praktisk talt uden medvirken af tredjepart, hvilket er med til at mindske byrderne for fabrikanten markant. Det overvejes at anvende denne model for andre handelsblokke. Disse direktiver har takket være ovenstående metode og anvendelsen af CE-mærkningen været en direkte og afgørende faktor for oprettelsen af det indre marked for elektriske og elektroniske produkter.

Der kan være behov for at indføre yderligere miljøkrav (f.eks. RoHS-direktivet, WEEE-direktivet, direktiverne om energieffektivitetskrav: 2000/55/EF og 1996/57/EF). Her findes en ikke-udtømmende liste over EU-lovgivning, der omhandler elektriske produkter English (en) .

Vigtigste emner

  • Electrical Safety: Low Voltage Directive (LVD) Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Electromagnetic Compatibility (EMC) Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC (*) English (en)
  • Electromagnetic Compatibility (EMC) Legislation: Directive 2004/108/EC English (en)

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden