Cesta

Elektrotechnika

Elektrotechnický průmysl odpovídá za 3 % celkového objemu výroby, vytvořené přidané hodnoty a pracovních míst v EU-25. V roce 2004 vyrobilo 9 615 elektrotechnických podniků s 20 nebo více zaměstnanci elektrotechnické přístroje a zařízení v hodnotě 192 miliard EUR, přičemž tyto podniky přímo zaměstnávaly celkem 1 237 000 lidí.

Elektrotechnický průmysl, který je významným dodavatelem pro ostatní průmyslová odvětví, je velmi citlivý na výkyvy hospodářského cyklu.

Elektrotechnický trh EU je celosvětově největší (181 miliard EUR), po něm následují trhy USA (96 miliard EUR) a Japonska (84 miliard EUR).

Na elektrická a elektronická zařízení a jejich funkční vlastnosti a dopady na zdraví a bezpečnost se vztahují dvě evropské směrnice:

  • směrnice o zařízeních nízkého napětí (LVD) 2006/95/ES,
  • směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2004/108/ES.

Tyto směrnice vycházejí ze zásady tzv. "nového přístupu", který zaručuje vysokou úroveň ochrany. Stanovují základní požadavky, dobrovolné použití standardů a postupy pro posuzování shody, které je nutné dodržovat. Téměř úplná absence úkonů prováděných při posuzování shody třetí stranou významně snižuje břemeno nesené výrobcem. Tyto směrnice se považují za modelové i pro další obchodní bloky. Prostřednictvím výše uvedených opatření a zavedením značky CE tyto směrnice přímým a zásadním způsobem přispěly k zavedení jednotného trhu s elektrickými a elektronickými zařízeními.

V některých případech je nutné respektovat také další požadavky týkající se ochrany životního prostředí (např. směrnice RoHS, WEEE, směrnice 2000/55/ES a 1996/57/ES stanovující požadavky na energetickou účinnost). Další informace jsou k dispozici také v neúplném seznamu právních předpisů EU týkajících se elektrických výrobků English (en) .

Hlavní témata

  • Electrical Safety: Low Voltage Directive (LVD) Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Electromagnetic Compatibility (EMC) Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC (*) English (en)
  • Electromagnetic Compatibility (EMC) Legislation: Directive 2004/108/EC English (en)

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku