European Commission - Enterprise and Industry

For a better experience, please enable Javascript!

Välkommen till

 

Registret för certifierade försvarsrelaterade företag (Certider) hjälper dig att hitta samlad information om företag som certifierats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom EU.

Registret innehåller listor över certifierade företag och de utfärdande myndigheterna, uppgifter om certifikaten och länkar till relevant lagstiftning.