European Commission - Enterprise and Industry

For a better experience, please enable Javascript!

Witamy w

 

Rejestr certyfikowanych przedsiębiorstw związanych z obronnością (CERTIDER) gromadzi w jednym miejscu informacje na temat wszystkich przedsiębiorstw, które zostały certyfikowane zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością w UE.

Rejestr ten zawiera wykazy właściwych organów wydających świadectwa, wykaz certyfikowanych przedsiębiorstw, informacje szczegółowe na temat świadectw oraz linki do aktów prawnych mających zastosowanie.