Navigation path

 
Rādīt lapu ar normālu fontu lielumu Palielināt fontu lielumu par 200 procentiem drukāt šo lapu

Sveicināti lietojumprogrammā

Ar aizsardzību saistīto apstiprināto uzņēmumu reģistrs
 

Ar aizsardzību saistīto apstiprināto uzņēmumu reģistrs (CERTIDER) centralizēti piedāvā informāciju par uzņēmumiem, kas apstiprināti atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvai 2009/43/EK, ar ko vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem ES.

Reģistrā ir to iestāžu saraksts, kuras atbild par sertificēšanu, apstiprināto uzņēmumu saraksts, ziņas par sertifikātiem un saites uz attiecīgajiem tiesību aktiem.