Navigation path

 
Tavapärane tähesuurus Suurenda kirja suurust 200% trüki see lehekülg

Tere tulemast veebisaidile

Kaitsevaldkonna sertifitseeritud ettevõtjate register
 

Kaitsevaldkonna sertifitseeritud ettevõtjate register (CERTIDER) võimaldab teil leida kesksest allikast teavet ettevõtjate kohta, kes on sertifitseeritud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiivile 2009/43/EÜ kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta.

Asjaomane register sisaldab pädevate sertifitseerimisasutuste loendit, sertifitseeritud ettvõtjate loendit, sertifikaate käsitlevaid üksikasju ning linke vastavate õigusaktide juurde.