Navigation path

 
Нормален размер на шрифта Увеличаване на размера на шрифта с 200 % Разпечатайте тази страница

Добре дошли в

Регистър на сертифицираните предприятия в областта на отбраната
 

Регистърът на предприятията, притежаващи сертификати за свързани с отбраната продукти (CERTIDER) ще ви позволи да намерите информация за предприятията, сертифицирани по линия на Директива 2009/43 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на условията за трансфер на свързани с отбраната продукти в ЕС.

В регистъра са включени списък на компетентните органи, издаващи сертификати, списък на сертифицираните предприятия, данни за сертификатите и връзки към законодателство по темата.