Sökväg

Byggverksamhet

Den nya förordningen om byggprodukter (EU) nr 305/2011 English (en) innehåller harmoniserade villkor för saluföringen av byggprodukter.

I enlighet med principerna för bättre lagstiftning förtydligar förordningen grundläggande begrepp och användningen av CE-märkning English (en) . Den inför också förenklade förfaranden, vilket kommer att minska kostnaderna för företagen, särskilt de små och medelstora.

Den nya förordningen gör dessutom hela systemet trovärdigare och mer tillförlitligt, eftersom det införs nya, striktare kriterier för de organ som ansvarar för bedömningen och kontinuitetskontrollen av byggprodukternas prestanda.

Den fria rörligheten för konstruktörer, ingenjörer och byggföretag förbättras tack vare gemensamma tekniska standarder för strukturell konstruktion för hela EU, s.k. eurokoder English (en) .

Byggsektorns tillverkare, ingenjörer och entreprenörer får bättre och rättvisare förutsättningar genom åtgärder för stärkt konkurrenskraft, särskilda strategier, forskning English (en) och metoder för teknisk bedömning English (en) .

Viktigaste ämnen

  • Explore Construction with CrIP English (en)
  • Construction Products Regulation English (en)
  • FAQs on CPR English (en)
  • European Standards English (en)
  • Competitiveness English (en)

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida