Navigačný riadok

Stavebníctvo

Nariadenie o stavebných výrobkoch (EÚ) č. 305/2011 English (en) stanovuje harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh.

Nariadenie o stavebných výrobkoch, ktoré je súčasťou iniciatívy na lepšiu právnu reguláciu, podáva bližšie objasnenie konceptov a používania označenia CE English (en) a zavádza zjednodušené postupy, ktoré znížia náklady vznikajúce podnikom, najmä malým a stredným podnikom (MSP).

Nariadenie o stavebných výrobkoch zároveň uložením nových a prísnejších kritérií určenia orgánov, ktoré budú zapojené do posudzovania a overovania stavebných výrobkov, zvyšuje vierohodnosť a spoľahlivosť celého systému.

Uverejnenie spoločných európskych technických noriem pre projektovanie stavieb, tzv. eurokódy English (en) , a ich vykonávanie v celej EÚ, prinieslo ku dnešnému dňu uľahčenie  voľného pohybu projektantov, stavebných inžinierov a služieb v oblasti stavebníctva.

Prostredníctvom podporných činností v oblasti zlepšovania konkurencieschopnosti sektora, špecifických politík, hĺbkového výskumu English (en) a metód technického posudzovania English (en) sa zväčšuje priestor, v ktorom platia rovnaké podmienky pre výrobcov, stavebných inžinierov a dodávateľov.

Najdôležitejšie témy

  • Explore Construction with CrIP English (en)
  • Construction Products Regulation English (en)
  • FAQs on CPR English (en)
  • European Standards English (en)
  • Competitiveness English (en)

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku