Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Budownictwo

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (UE) NR 305/2011 English (en) ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Jako część inicjatywy dotyczącej lepszych uregulowań prawnych rozporządzenie to uściśla podstawowe pojęcia i zastosowanie oznakowania CE English (en) ; wprowadza uproszczone procedury, które obniżą koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie (MŚP).

Dzięki wprowadzeniu nowych i bardziej rygorystycznych kryteriów oznaczania dla podmiotów zajmujących się oceną i weryfikacją wyrobów budowlanych, rozporządzenie zwiększa również wiarygodność i niezawodność całego systemu.

Swobodny przepływ projektantów, inżynierów budownictwa i usług budowlanych jest teraz łatwiejszy dzięki publikacji i wdrożeniu w całej UE wspólnych europejskich norm technicznych dla projektów konstrukcyjnych: Eurokodów English (en) .

Działania podnoszące konkurencyjność sektora budowlanego, konkretne polityki, analiza kontekstu English (en) i metody oceny technicznej English (en) zwiększają równość szans dla producentów, inżynierów budownictwa i wykonawców.

Temat dnia

  • Explore Construction with CrIP English (en)
  • Construction Products Regulation English (en)
  • FAQs on CPR English (en)
  • European Standards English (en)
  • Competitiveness English (en)

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj