Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Būvniecība

Būvizstrādājumu regula (ES) Nr. 305/2011 English (en) nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus.

BIR ir saistīta ar labāka regulējuma iniciatīvu un tajā precizēti pamatjēdzieni un CE zīmes English (en) izmantošanas noteikumi, ieviestas vienkāršotās procedūras, lai samazinātu uzņēmumiem, it īpaši MVU, radušās izmaksas.

Nosakot jaunus un stingrākus nozīmēšanas kritērijus iestādēm, kuras ir iesaistītas būvizstrādājumu novērtēšanā un pārbaudē, ar BIR tiek uzlabota arī visas sistēmas uzticamība.

Pēc kopīgu Eiropas būvkonstrukciju projektēšanas tehnisko standartu — Eirokodeksu English (en) — publicēšanas un īstenošanas visā ES tagad ir vienkāršota projektētāju un būvinženieru brīva pārvietošanās un būvniecības pakalpojumu brīva aprite.

Atbalsta pasākumi, lai uzlabotu nozares konkurētspēju, īpaša politika, priekšizpēte English (en) un tehniskās novērtēšanas metodes English (en) līdzsvaro ražotāju, būvinženieru un darbuzņēmēju konkurences apstākļus.

Svarīgākie temati

  • Explore Construction with CrIP English (en)
  • Construction Products Regulation English (en)
  • FAQs on CPR English (en)
  • European Standards English (en)
  • Competitiveness English (en)

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam

Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Izdrukāt šo lapu