Sti

Bygge – og anlægsvirksomhed

Forordningen om byggevarer (EU) Nr. 305/2011 English (en) fastlægger harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer.

Som led i initiativet om bedre lovgivning sikrer byggevareforordningen mere klarhed med hensyn til begreberne og brugen af CE-mærkning English (en) , indfører en forenklet procedure, som vil lette den økonomiske byrde for virksomheder, særligt små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Med indførelsen af nye og strengere kriterier for nedsættelse af organer, der deltager i vurderingen og kontrollen af byggevarer, styrker byggevareforordningen også hele systemets troværdighed og pålidelighed.

Den frie bevægelighed for konstruktører, civilingeniører og for bygge- og anlægstjenester er blevet lettet efter offentliggørelsen og gennemførelsen i hele EU af de fælles europæiske tekniske standarder for strukturelt design: Eurocodes English (en) .

Støtteaktiviteter med henblik på forbedring af konkurrencen i sektoren, specifikke politiske tiltag, forskning English (en) og tekniske vurderingsmetoder English (en) bidrager til at skabe lige vilkår for producenter, civilingeniører og entreprenører.

Vigtigste emner

  • Explore Construction with CrIP English (en)
  • Construction Products Regulation English (en)
  • FAQs on CPR English (en)
  • European Standards English (en)
  • Competitiveness English (en)

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden