Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Kemikalier

Kemi-, plast-, och gummiindustrin är bland de största och mest dynamiska industrisektorerna i EU. Tillsammans skapar de omkring 3,1 miljoner jobb i fler än 83 000 företag. Under 2012 uppgick försäljningen av kemikalier i EU till 539 miljarder euro, vilket utgör omkring 20 % av den globala försäljningen av kemikalier. Regleringar påverkar i hög grad den kemiska industrin. Därför har lagstiftningens kvalitet, rätta genomförande och vederbörliga tillämpning inte bara stor betydelse för att uppnå målsättningar på hälso- och miljöområdet, utan även för den kemiska industrins konkurrenskraft.

För myndigheterna och industrin består de huvudsakliga utmaningarna i fråga om regleringar i att REACH Deutsch (de) English (en) français (fr) (EG-förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och CLP Deutsch (de) English (en) français (fr) (förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar) genomförs rätt. Vidare ansvarar GD Näringsliv för sektorspecifik lagstiftning om kemikalier (t.ex. gödningsmedel, rengöringsmedel osv.) inom EU.

Dessa webbsidor (Näringsliv/Kemikalier) ger intresserade läsare mer information om lagstiftningen om kemikalier och om det arbete som pågår rörande frågor som rör konkurrenskraft. Där sådana finns och är relevanta ges länkar till arbete som utförts av andra avdelningar inom kommissionen och/eller av intressenter. Det finns flera avdelningar inom Europeiska kommissionen som bidrar till det arbete som pågår på detta område. De viktigaste aktörerna är Näringsliv, Miljö, Gemensamma forskningscentretEnglish, Hälso- och konsumentfrågorEnglish, Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter och Transport English (en) . Det övergripande målet är att tillhandahålla sektorn de ramvillkor som krävs för att säkra hållbar utveckling och bidra till att uppnå Lissabonmålsättningarna.

 

Viktigaste ämnen

  • REACH Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • CLP/GHS - Classification, labelling and packaging of substances and mixtures Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • CLP legislation, guidance and archives English (en)
  • Review of annexes of REACH English (en)
  • REACH legislation English (en)

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida