Ścieżka nawigacji

Chemikalia

Sektory przemysłu chemicznego, tworzyw sztucznych oraz gumy należą do największych i najbardziej dynamicznych branż przemysłu w UE. Wspólnie zapewniają ponad 3,1 mln miejsc pracy w ponad 83 tys. firm. W 2012 r. wartość sprzedaży w sektorze chemicznym w UE wynosiła 539 mld euro, co stanowi ok. 20 % wartości globalnej sprzedaży chemikaliów. Uregulowania prawne mają duży wpływ na przemysł chemiczny. Dlatego jakość przepisów, ich właściwe wdrożenie i prawidłowe egzekwowanie mają wielkie znaczenie nie tylko dla osiągnięcia celów w zakresie ochrony zdrowia i środowiska, ale także dla konkurencyjności przemysłu chemicznego.

Dla władz i przemysłu głównym wyzwaniem regulacyjnym jest prawidłowe wdrożenie rozporządzeń REACH Deutsch (de) English (en) français (fr) (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów) oraz CLP Deutsch (de) English (en) français (fr) (rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin). Ponadto DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu zajmuje się przepisami branżowymi w sektorze chemicznym (np. nawozów, detergentów itd.) w UE.

Podane strony internetowe (DG Przedsiębiorstwa i Przemysł/Chemikalia) oferują zainteresowanemu czytelnikowi dodatkowe informacje o przepisach dotyczących chemikaliów oraz o pracach prowadzonych w związku z kwestiami dotyczącymi konkurencyjności. Tam, gdzie to możliwe i właściwe, podano łącza do informacji o trwających pracach innych służb Komisji i/lub interesariuszy. Swój wkład w trwające prace w tej dziedzinie ma kilka służb Komisji Europejskiej. Są to przede wszystkim DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, DG ds. ŚrodowiskaEnglishdanskDeutschελληνικάespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska, Wspólne Centrum BadawczeEnglish, DG ds. Zdrowia i Ochrony KonsumentówEnglish, DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans i Transportu English (en) . Ogólnym założeniem jest zapewnienie sektorowi niezbędnych warunków ramowych, gwarantujących zrównoważony rozwój i przyczyniających się do osiągnięcia celów lizbońskich.

 

Temat dnia

  • REACH Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • CLP/GHS - Classification, labelling and packaging of substances and mixtures Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • CLP legislation, guidance and archives English (en)
  • Review of annexes of REACH English (en)
  • REACH legislation English (en)

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj