Deze website is gearchiveerd sinds 02/02/2015
02/02/2015

Kruimelpad

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Chemische stoffen

De sectoren chemie, kunststoffen en rubber behoren tot de grootste en meest dynamische industrieën in de EU. Samen vertegenwoordigen ze ongeveer 3,1 miljoen banen in meer dan 83.000 bedrijven. In 2012 werden in de EU voor om en bij de 539 miljard euro chemische stoffen verhandeld, dat is ongeveer 20 % van de wereldwijde omzet. De wet- en regelgeving heeft een belangrijke impact op de chemische sector. Dit verklaart waarom de kwaliteit van de wetgeving, de correcte implementatie en juiste tenuitvoerlegging niet enkel van het grootste belang zijn voor de realisatie van de doelstellingen op het vlak van gezondheid en milieu, maar ook voor het concurrentievermogen van de chemische nijverheid.

De belangrijkste uitdaging voor de overheden en het bedrijfsleven zijn de correcte implementatie van zowel REACH Deutsch (de) English (en) français (fr) (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van CHemische stoffen) als CLP Deutsch (de) English (en) français (fr) (Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels). Daarnaast is het DG Ondernemingen en industrie belast met sectorspecifieke wetgeving voor chemische stoffen (bijvoorbeeld meststoffen, detergenten, enz.) in de EU.

Deze webpagina's (Ondernemingen & Industrie/Chemische stoffen) bieden de geïnteresseerde lezer bijkomende informatie over de wetgeving voor chemische stoffen en de huidige inspanningen op thema's die verband houden met concurrentievermogen. Waar beschikbaar en van toepassing zijn er links naar het werk van andere Commissiediensten en/of belanghebbenden. De Europese Commissie levert met diverse diensten een bijdrage aan de huidige inspanningen op dit vlak. De belangrijkste betrokkenen partijen zijn de DG's Ondernemingen & Industrie, Milieu, Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen,Vervoer English (en) , Gezondheid en consumentenEnglishen het Gemeenschappelijk Centrum voor OnderzoekEnglish. De overkoepelende doelstelling bestaat erin om de sector het nodige kader te bieden voor een duurzame ontwikkeling en een bedrage te leveren voor het verwezenlijken van de Lissabondoelstellingen.

 

Belangrijkste onderwerpen

  • REACH Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • CLP/GHS - Classification, labelling and packaging of substances and mixtures Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • CLP legislation, guidance and archives English (en)
  • Review of annexes of REACH English (en)
  • REACH legislation English (en)

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend

Normale tekstgrootteTekstgrootte 200%Pagina afdrukken