This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Navigacijski put

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Kemikalije

Kemijska industrija, industrija plastike i industrija gume među najvećim su i najdinamičnijim industrijskim sektorima EU-a. Zajedno zapošljavaju 3,1 milijun osoba u više od 83 000 poduzeća. U 2012. prihod od prodaje kemikalija u EU-u iznosio je 539 milijardi eura, što čini otprilike 20 % ukupnog prihoda od prodaje kemikalija u svijetu. Propisi imaju znatan utjecaj na kemijsku industriju. Zato kvaliteta zakonodavstva, pravilna primjena i odgovarajuća provedba nisu izrazito važne samo radi ostvarenja ciljeva u području zdravlja i okoliša već i radi konkurentnosti kemijske industrije.

Za nadležna tijela i industriju najveći su regulatorni izazovi pravilna provedba sustava REACH Deutsch (de) English (en) français (fr) (registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) i Uredbe o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa Deutsch (de) English (en) français (fr) . Nadalje, Glavna uprava za poduzetništvo i industriju nadležna je za propise o kemikalijama (npr. gnojiva, deterdženti itd.) u EU-u.

Na ovim web-stranicama (poduzetništvo i industrija / kemikalije) zainteresirani čitatelj može dobiti dodatne informacije o zakonodavstvu u području kemikalija i o tekućim aktivnostima u pogledu konkurentnosti. Navedene su poveznice na aktivnosti drugih službi Komisije i/ili dionika ako su dostupne. Nekoliko službi Europske komisije pridonosi radu u tom području, u prvom redu glavne uprave za poduzetništvo i industriju, okoliš, zdravlje i zaštitu potrošača, zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti, promet te Zajednički istraživački centar. Glavni je cilj osigurati potrebne okvirne uvjete u sektoru kako bi se omogućio održiv razvoj i kako bi se pridonijelo ostvarenju Lisabonskih ciljeva.

 

Key content

  • REACH Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • CLP/GHS - Classification, labelling and packaging of substances and mixtures Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • CLP legislation, guidance and archives English (en)
  • Review of annexes of REACH English (en)
  • REACH legislation English (en)

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentprint this page