Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Χημικά προϊόντα

Οι βιομηχανίες χημικών, πλαστικών και ελαστικών προϊόντων είναι από τους ευρύτερους και δυναμικότερους βιομηχανικούς τομείς στην ΕΕ. Συνολικά δημιουργούν περί τα 3,1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε περισσότερο από 83.000 εταιρείες. Το 2012, οι πωλήσεις χημικών στην ΕΕ ανήλθαν σε €539 δισεκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 20 % των παγκόσμιων πωλήσεων χημικών προϊόντων. Ο κανονισμός έχει σημαντικό αντίκτυπο στη χημική βιομηχανία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η ποιότητα της νομοθεσίας, η σωστή υλοποίησή της και η κατάλληλη επιβολή της δεν είναι μόνο πολύ σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη των υγειονομικών και περιβαλλοντικών στόχων, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα της χημικής βιομηχανίας.

Οι κύριες κανονιστικές προκλήσεις για τις αρμόδιες αρχές και τη βιομηχανία είναι η σωστή υλοποίηση του REACH Deutsch (de) English (en) français (fr) (καταχώρηση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμός χημικών προϊόντων) και του CLP Deutsch (de) English (en) français (fr) (κανονισμού για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων). Επιπλέον, η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεις και Βιομηχανία είναι αρμόδια για την ειδική νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα (π.χ. λιπάσματα, απορρυπαντικά, κλπ.) στην ΕΕ.

Οι ιστοσελίδες αυτές (Επιχειρήσεις & Βιομηχανία/Χημικά) προσφέρουν στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα και για τις υπό εξέλιξη εργασίες σχετικά με θέματα που άπτονται της ανταγωνιστικότητας. Παρέχουν επίσης συνδέσμους προς τις εργασίες άλλων υπηρεσιών της Επιτροπής και/ή φορέων, όπου αυτοί διατίθενται και ισχύουν. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συμβάλλουν στις διεξαγόμενες εργασίες στον τομέα αυτό. Οι κύριοι φορείς είναι: Επιχειρήσεις & Βιομηχανία, Περιβάλλον, Κοινό Κέντρο ΕρευνώνEnglish, Υγεία & Προστασία των ΚαταναλωτώνEnglishΑπασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις & Ίσες Ευκαιρίεςκαι Μεταφορές English (en) . Ο γενικός στόχος είναι να παρέχονται στον τομέα οι αναγκαίες γενικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και για τη συνεισφορά στην υλοποίηση των στόχων της Λισσαβόνας.

 

Κυριότερα θέματα

  • REACH Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • CLP/GHS - Classification, labelling and packaging of substances and mixtures Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • CLP legislation, guidance and archives English (en)
  • Review of annexes of REACH English (en)
  • REACH legislation English (en)

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση