Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Kemikalier

Kemikalie-, plastic- og gummibrancherne er blandt EU's største og mest dynamiske industrisektorer. Samlet set skaber de ca. 3,1 millioner arbejdspladser i mere end 83.000 virksomheder. I 2012 beløb salget af kemikalier i EU sig til € 539 milliarder, hvilket er ca. 20 % af det globale kemikaliesalg. Lovgivningen påvirker i høj grad kemikaliebranchen. Derfor er lovgivningens kvalitet, korrekte implementering og rette håndhævelse ikke alene overordentlig vigtig for at indfri målsætningerne på sundheds- og miljøområdet, men også for kemikaliebranchens konkurrencedygtighed.

For myndighederne og branchen er de vigtigste udfordringer inden for lovgivningen den korrekte implementering af REACH Deutsch (de) English (en) français (fr) (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, dvs. registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) og CLP Deutsch (de) English (en) français (fr) (Forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger). GD for Erhvervs- og Virksomhedspolitik har desuden ansvaret for den sektorspecifikke lovgivning vedrørende kemikalier (f.eks. kunstgødning, vaskemidler osv.) i EU.

Via disse websider (Erhvervs- og Virksomhedspolitik/Kemikalier English (en) ) finder den interesserede læser flere oplysninger om lovgivningen vedrørende kemikalier og det fortsatte arbejde på problemstillinger angående konkurrencedygtigheden. Der vises link til arbejde udført af Kommissionens andre tjenester og/eller tovholdere, hvor de forefindes og er relevante. Flere af Europa-Kommissionens tjenester bidrager til det fortsatte arbejde på dette område. De største aktører er Erhvervs- og Virksomhedspolitik, Miljø, Det Fælles Forskningscenter, Sundhed og forbrugereEnglish, Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestillingog Transport English (en) . Den overordnede målsætning er at sørge for, at hele sektoren får de fornødne rammebetingelser, der kan sikre den bæredygtige udvikling og medvirke til at realisere Lissabonmålene.

 

Vigtigste emner

  • REACH Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • CLP/GHS - Classification, labelling and packaging of substances and mixtures Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • CLP legislation, guidance and archives English (en)
  • Review of annexes of REACH English (en)
  • REACH legislation English (en)

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden