Навигационна пътека

Химични вещества

Производствата на химикали, пластмаси и гума спадат към най-големите и динамични промишлени сектори в ЕС. Заедно те създават около 3,1 млн. работни места в над 83 000 предприятия. През 2012 г. продажбите на химически вещества в ЕС възлизаха на 539 милиарда евро, което се равнява на около 20 % от световните продажби. Химическата индустрия е в голяма степен зависима от регулативната среда. Ето защо качеството на законите, правилното им прилагане и надлежното им изпълнение са от основно значение не само за постигане целите с оглед опазване на здравето и околната среда, но и за конкурентоспособността на химическата индустрия като цяло.

Основното предизвикателство за органите на властта и за промишлеността е свързано с правилното прилагане на REACH Deutsch (de) English (en) français (fr) (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали) и CLP Deutsch (de) English (en) français (fr) (Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси). Освен това ГД "Предприятия и промишленост" отговаря за специфичното за сектора законодателство на ЕС във връзка с химическите вещества (например торове, детергенти и др.).

На тези интернет страници (Предприятия и промишленост/химични вещества) читателите могат да намерят повече информация за законодателството относно химикалите и текущата работа във връзка с конкурентоспособността. Посочени са също така препратки към други служби на Комисията и/или заинтересовани страни, където те са налични и свързани с темата. Съществуват няколко служби на Европейската комисия, които работят в тази сфера. По-важните от тях са Предприятия и промишленост, Околна средаEnglishdanskDeutschελληνικάespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska, Съвместен изследователски център, Здравеопазване и защита на потребителитеEnglish, Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности  и Tранспорт English (en) . Общата цел е в сектора да бъдат създадени необходимите рамкови условия, за да се гарантира устойчиво развитие и да се допринесе за осъществяване на целите на Лисабонската стратегия.

 

Основно съдържание

  • REACH Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • CLP/GHS - Classification, labelling and packaging of substances and mixtures Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • CLP legislation, guidance and archives English (en)
  • Review of annexes of REACH English (en)
  • REACH legislation English (en)

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта